856 Sok. No:7 Asil Han İş Merkezi

Konak/İZMİR

0(232) 441 76 50 

İletişim Hattı

Bireysel Emeklilik Sigortası

Hayat Sigortası

Sağlık Sigortası

Şahıslara ve kurumlara bireysel emeklilik, hayat sigortacılığı, sağlık sigortaları başta olmak üzere tüm elementer branşlarda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Bireysel emeklilik branşında doğru bilgilendirme ile kişileri uygun planla sunarak sisteme dahil olmalarını sağlar; akabinde portföyümüze sistemli olarak ziyaret ve arama yaparak; bilgilendirme, yönlendirme, fon ve piyasa bilgimiz ve takibimiz doğrultusunda danışmanlık hizmeti verir, tüm soru ve taleplerini güvenilir bir şekilde karşılarız.

Hayat sigortası branşlarında orta ve uzun vadeli Türk Lirası, Dolar, Euro ödemeli, orta ve uzun vadeli çeşitli poliçeler ile sevdiklerinizi teminat altına alarak korumanıza ve bir yandan da birikim yapmanızı sağlarız.

Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık branşlarında kişilere ve ailelere uygun plan ve teminat kapsamında güvence edinmelerini sağlıyoruz.

Kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarına göre gerekli analizleri yapar ve doğru kişiye doğru ürün ilkesi ile ihtiyaç karşılarız.

Güncel mevzuat ve sektörel değişimleri yoğun bir şekilde takip eder; müşterilerimizi gerekli noktada bilgilendirir, stratejilerimizi bu doğrultuda belirleriz.

İş ve meslek kolları, dernekler, okul, meslek odaları, şirket, kurum ve kuruluşlarla ürün bazında protokoller yaparak uzun soluklu profesyonel hizmet veririz.